Poutuarongo Whakaakoranga Kōhungahunga

Bachelor of Teaching (Early Childhood)

Ka whakahaerehia katoatia te tohu nei mā te reo Maori me te reo Pākehā, ā, ka whakatūria he Whare Kōhanga Akoranga e taketake ake nei i te mātauranga Māori.  Mā te mōhio, mā te mātau, mā te mārama ki te mātauranga Māori me te ao Māori e taea ai te whakarite i tētahi marautanga kōhungahunga e tupu ai te aronga Māori ki roto ki ngā tamariki.  

Ka hua mai, ko te pouako:

 • Emārama ana ki ngā taonga tuku iho a ngā tūpuna
 • E mātau ana ki te kawe i tētehi marautanga kōhungahunga mā te reo Māori
 • E mātau ana ki te whakaako ki ngā kura kōhungahunga
 • E mārama ana ki te whakatupu i te mana āhua ake o ia tamaiti, o ia tamaiti
 • E mātau ana ki te whakarite, te whakamahere, me te whakahaere i ngā mahi o te
 • kura kōhungahunga e aro a Māori atu ngā tamariki ki tōna ao
 • E mōhio ana ko ngā mātua ngā pouako tuatahi, ā ko te kāinga te kura tuatahi mō ngā tamariki, nō reira me whai wāhi ka tika ngā mātua me te whānau whānui

Āmua, ka taea e te akonga te whakaako i roto i ngā whare kōhungahunga o te motu.  Kā taea anō te whai atu i te tohu paerua.

Kei te tautokohia tēnei tohu e ngā karahipi a TeachNZ. Me titiro ki tā rātou whārangi ipurangi https://www.teachnz.govt.nz/scholarships.  

Poutuarongo Whakaakoranga Kōhungahunga

Bachelor of Teaching (Early Childhood)

Code: PWK
Duration:
 3 years
Level: NZQA Level 7
Delivery: Residential seminars, self directed learning and online delivery
Mode: Bilingual (Māori and English)
Next Intake:
 Huringa 1 (March)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Regular internet access, email address and computer, laptop, tablet or other suitable mobile device is required.
Tuition Fees: $11,884 (approximately)

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  PWK101 Te Ūkaipō 1
  PWK102 He Kete Mātauranga 1
  PWK103 Mahi Ako 1
  PWK104 Te Tamaiti me Tōna Taiao 1
  PWK105 Te Ira Tangata 1

  IWI AND HAPŪ

  ART101 Private Study of One Marae
  ART102 Private Study of Iwi History
  ART103 Interviews with Two Kaumātua

  TE REO MĀORI

  REO102H Hui Rumaki Reo 1
  REO103H Hui Rumaki Reo 2

 • Year Two
  COURSE OF STUDY

  PWK201 Te Ūkaipō 2
  PWK202 He Kete Mātauranga 2
  PWK203 Mahi Ako 2
  PWK204 Te Tamaiti me Tōna Taiao 2
  PWK205 Te Ira Tangata 2

  IWI AND HAPŪ

  ART201 Private Study of One Hapū
  Choose two of the following Iwi & Hapū papers
  ART202 Selected Private Studies
  ART203 Usage of a Marae in any 12 Month Period
  ART204 Study of a Living Artist
  ART205 Taonga / Treasures

  TE REO MĀORI

  REO202H Hui Rumaki Reo Hui 1
  REO203H Hui Rumaki Reo Hui 2

 • Year Three
  COURSE OF STUDY

  PWK301 Te Ūkaipō 3
  PWK302 He Kete Mātauranga 3
  PWK303 Mahi Ako 3
  PWK304 Te Tamaiti me Tōna Taiao 3
  PWK305 Te Ira Tangata 3

  IWI AND HAPŪ

  ART301 State of Te Reo Māori in a Selected Hapū
  ART302 Oral Literature Studies
  ART303 Hapū and Iwi Performance

  TE REO MĀORI

  REO302H Hui Rumaki Reo Hui 1
  REO303H Hui Rumaki Reo Hui 2

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Kaiwhakaako Māori
 • Education Advisor
 • Early Childhood Teacher
 • Special Education Teacher
 • Tertiary Lecturer
 • Private Teacher / Tutor
 • Policy Analyst / Advisor