Tāhuhu Mātauranga Māori

Master of Mātauranga Māori

Tēnā koutou e ngā tauira e wawata nei, e kaingākau nei ki ngā kai mānga a ngā tūpuna. Nau mai ki tēnei tohu i whakatūria hei taumata whai i te mātauranga. Ko te tūmanako, kei te tohu mātauranga nei tētehi huarahi e āta tupu ai te mātauranga, te māramatanga hoki o te iwi Māori. E whakahaerengia ana e Te Wānanga o Raukawa tēnei tohu mātauranga hei taumata whai i te mātauranga, otirā, kia taea e ngā tauira te āta rangahau i ngā āhuatanga o tēnei taonga.

Nō reira, ko te whāinga nui o tēnei tohu, kia tupu, kia rangatira tā tātou wānanga, tā tātou kawe i te mātauranga. Hua atu, kia rangatira hoki tā tātou whakaahua i te wānanga nei ki te reo Māori.

He nui tonu ngā whāinga o te tohu nei, arā, ngā taumata kia ekengia e ngā tauira. Ko te whakaaro, mā te eke i ēnei taumata ka tupu te tohungatanga o te tangata. Heoi anō rā, e pēnei ana ngā whāinga o tēnei tohu mātauranga:

 1. He āwhina i ngā tauira i tā rātou wānanga i te mātauranga Māori
 2. He āwhina, he whakanui i te wānanga a ngā tohunga, a ngā kaiwhakaako, a ngā pātaka Iringa kōrero katoa mō te mātauranga Māori
 3. He āwhina i te rangahau me te tuhituhi i ngā kōrero mō te mātauranga Māori, arā, ngā whakaaro e tuhia ana ki te reo Māori

 

Note: This course is delivered and written in te reo Māori.

Tāhuhu Mātauranga Māori

Master of Mātauranga Māori

Code: TMM
Credits: 240
Duration:
 2 years
Level: NZQA Level 8 and 9
Delivery: Residential seminars, self directed learning
Mode: Te reo Māori
Next Intake: Huringa 1 (March)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Regular internet access, email address and computer, laptop, tablet or other suitable mobile device is required. A level of proficiency in te reo Māori is essential.
Tuition Fees: $8,066 (approximately)

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  TMM401 Mātauranga Māori
  TMM402 Te Ao Mārama
  TMM403 Te Rākau
  TMM404 Pūrākau
  TMM405 Ngā Kete o te Wānanga
  TMM406 Mana
  TMM407 Te Whakapae, Ōna Tikanga
  TMM408 Te Hanga Whare Kōrero
  TMM409 Te Ūpoko I

 • Year Two
  COURSE OF STUDY

  TMM501 Tuhinga Whakapae

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Kaiwhakaako - kura tuarua, whare wānanga
 • Kaitohutohu - tikanga me te reo Māori
 • Kaitohutohu tikanga ā-iwi
 • Kairangahau
 • Kaiwhakapāoho
 • Kaiwhakahaere ki ngā rōpū tuku iho
 • Reo revitalisation