Poutāhū Reo Māori

Postgraduate Diploma in Te Reo Māori

Ko te Poutāhū Reo Māori tēnei tohu, tau tuatahi o te tohu paerua e pā ana ki te reo Māori, arā tōna ingoa ko te Tāhuhu Reo Māori.  

He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna.  Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā.  Mā ēnei mahi e whakawhānui te kōrerotanga me te tuhinga o te ākonga.

He kaupapa rangahau tōmua tēnei mā te tauira e anga nui mai ana ki ōna.  Ā, me whai tohu paetahi, me ōrite rānei ngā pūkenga, ka mutu, me wairua rangahau, me mōhio ki te tuhi i te reo Māori, ā, me mātua mōhio ki te reo Māori.

Download the digital flyer pdf Poutāhū Te Reo Māori 2020.

Poutāhū Reo Māori

Postgraduate Diploma in Te Reo Māori

Code: PtReo
Credits: 120
Duration:
1 year
Level: NZQA Level 8
Delivery: Residential seminars, and self directed learning
Location: Ōtaki
Mode: Te reo Māori
Next Intake: Huringa 1 (14 March 2022)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Good capacity in te reo Māori as the course is total immersion. Support from a hapū/iwi to conduct research. Hold an undergraduate degree or have appropriate knowledge and experience to study at postgraduate level. Regular internet access, email address and computer or laptop with a working mic and camera are required.
Tuition Fees: $3,722 (approximately)

 
 

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  TREO401 Te Whakatupu i Te Reo I: Advanced Reo I
  TREO402 Te Tuhi Auaha i Te Reo: Creative Writing
  TREO403 Te Tātari i Te Reo: Literary Analysis
  TREO404 Te Reo Ōpaki: Everyday Situational Language
  TREO405 Kura Wānanga Reo I & II

  IWI AND HAPŪ

  TIH401 Ko Ngā Kaumātua: He Puna Kōrero
  TIH402 Ko Te Marae Me Ōna Āhuatanga: Ko Tōna Tōnuitanga
  TIH403 Ko Ngā Kōrero o Mua o Te Iwi: He Tātaritanga
  TIH404 Ko Te Hapū: Ko Wai Ahau, Nā Wai Ahau, Nō Whea Ahau

Calendar

Maramataka

Please contact the academic area for more information.

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Further study to complete the Tāhuhu Reo Māori (Masters of Te Reo Māori)
 • Pathway to teaching qualification to teach the Māori language in kura, wharekura, primary and secondary schools 
 • Māori language advisor
 • Project management of te reo and kaupapa Māori research and development
 • Māori language translator
 • Contribute to reo revitalisation
 • Cultural advisory roles in government or local authorities 
 • Policy analyst and advisory roles in Māori language and kaupapa Māori development