Poutāhū Reo Māori

Postgraduate Diploma in Te Reo Māori

Ko te Poutāhū Reo Māori tēnei tohu, tau tuatahi o te tohu paerua e pā ana ki te reo Māori, arā tōna ingoa ko te Tāhuhu Reo Māori.  

He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna.  Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā.  Mā ēnei mahi e whakawhānui te kōrerotanga me te tuhinga o te ākonga.

He kaupapa rangahau tōmua tēnei mā te tauira e anga nui mai ana ki ōna.  Ā, me whai tohu paetahi, me ōrite rānei ngā pūkenga, ka mutu, me wairua rangahau, me mōhio ki te tuhi i te reo Māori, ā, me mātua mōhio ki te reo Māori.

Download the digital flyer pdf Poutāhū Te Reo Māori 2020.

Poutāhū Reo Māori

Postgraduate Diploma in Te Reo Māori

Code: PtReo
Credits: 120
Duration:
1 year
Level: NZQA Level 8
Delivery: Residential seminars, and self directed learning
Location: Ōtaki
Mode: Te reo Māori
Next Intake: Huringa 1 (March)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Good capacity in te reo Māori as the course is total immersion. Support from a hapū/iwi to conduct research. Hold an undergraduate degree or have appropriate knowledge and experience to study at postgraduate level. Regular internet access, email address and computer, laptop, tablet or other suitable mobile device is required.
Tuition Fees: $3,722 (approximately)

 

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  TREO401 Te Whakatupu i Te Reo I: Advanced Reo I
  TREO402 Te Tuhi Auaha i Te Reo: Creative Writing
  TREO403 Te Tātari i Te Reo: Literary Analysis
  TREO404 Te Reo Ōpaki: Everyday Situational Language
  TREO405 Kura Wānanga Reo I & II

  IWI AND HAPŪ

  TIH401 Ko Ngā Kaumātua: He Puna Kōrero
  TIH402 Ko Te Marae Me Ōna Āhuatanga: Ko Tōna Tōnuitanga
  TIH403 Ko Ngā Kōrero o Mua o Te Iwi: He Tātaritanga
  TIH404 Ko Te Hapū: Ko Wai Ahau, Nā Wai Ahau, Nō Whea Ahau

Calendar

Maramataka

Year One Schedule

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Further study to complete the Tāhuhu Reo Māori (Masters of Te Reo Māori)
 • Pathway to teaching qualification to teach the Māori language in kura, wharekura, primary and secondary schools 
 • Māori language advisor
 • Project management of te reo and kaupapa Māori research and development
 • Māori language translator
 • Contribute to reo revitalisation
 • Cultural advisory roles in government or local authorities 
 • Policy analyst and advisory roles in Māori language and kaupapa Māori development