Tāhuhu Reo Māori

Master of Te Reo Māori

He tohu paerua tēnei e pā ana ki te reo Māori, arā tōna ingoa ko te Tāhuhu Reo Māori.  E rua tau te roa.  He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna.  Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā.  Mā ēnei mahi e whakawhānui te kōrerotanga me te tuhinga o te ākonga.

He kaupapa rangahau tōmua tēnei mā te tauira e anga nui mai ana ki ōna.  Ā, me whai tohu paetahi, me ōrite rānei ngā pūkenga, ka mutu, me wairua rangahau, me mōhio ki te tuhi i te reo Māori, ā, me mātua mōhio ki te reo Māori.

Note: This course is taught in te reo Māori.

Tāhuhu Reo Māori

Master of Te Reo Māori

Code: TReo
Duration:
 2 years
Level: NZQA Level 9
Delivery: Residential seminars, and self directed learning
Mode: Te reo Māori
Next Intake: Huringa 1 (March)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Regular internet access, email address and computer, laptop, tablet or other suitable mobile device is required. A level of proficiency in te reo Māori is essential.
Tuition Fees: $7,066 (approximately)

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  TREO401 Te Whakatupu i Te Reo I: Advanced Reo I
  TREO402 Te Tuhi Auaha i Te Reo: Creative Writing
  TREO403 Te Tātari i Te Reo: Literary Analysis
  TREO404 Te Reo Ōpaki: Everyday Situational Language
  TREO405 Kura Wānanga Reo I & II

  IWI AND HAPŪ

  TIH401 Ko Ngā Kaumātua: He Puna Kōrero
  TIH402 Ko Te Marae Me Ōna Āhuatanga: Ko Tōna Tōnuitanga
  TIH403 Ko Ngā Kōrero o Mua o Te Iwi: He Tātaritanga
  TIH404 Ko Te Hapū: Ko Wai Ahau, Nā Wahi Ahau, Nō Whea Ahau

 • Year Two
  COURSE OF STUDY

  TREO501 Te Rangahau i Te Reo
  TREO502 Te Whakawhitiwhiti i Te Reo
  TREO503 Te Whakapūmau i Te Reo
  TREO504 Kura Wānanga Reo III & IV

  IWI AND HAPŪ

  TIH501 Ko Ngā Mōteatea o Te Iwi: He Taonga Whiwhia, He Taonga Rawea
  TIH502 Ko Te Reo o Te Hapū: He Arotake
  TIH503 Ko Ngā Oranga o Te Whānau/Hapū/Iwi: Whakapakarihia, Whakatupuria
  Choose one of the following Iwi & Hapū papers
  TIH504 Ko Ngā Taonga: Hei Hoa Mō Te Kōrero
  TIH505 Ko Te Kaimahi Toi o Te Hapū, o Te Iwi: Ko Mataora
  TIH506 Ko Ngā Hui Ki Runga Marae: He Tātaritanga

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Pathway to teaching of te reo in wharekura, secondary school and tertiary institutions
 • Senior Māori language advisor
 • Project management of te reo and kaupapa Māori research and development
 • Māori language translator
 • Contributor to reo revitalisation
 • Senior cultural advisory roles in government or local authorities 
 • Policy analysis and advisory roles in Māori language and kaupapa Māori development