Maramataka 2020

Noho dates were revised for online deliveries in huringa 1 (semester 1) due to the Covid-19 situation in Aotearoa. 

For detailed information on noho schedules, students can contact the kaikōkiri (administrator) or pūkenga (lecturer/tutor) of their tohu. Schedules may be updated as required. 

Maramataka - All Programmes

pdf Maramataka 2020 (updated 6-7-20) (0.58MB)

Hui Rumaki Reo Schedule

pdf Huringa Tuarua Hui Rumaki Reo Schedule updated... (0.12MB)

Programme Schedules

Whare Kōrero

pdf Te Reo Māori (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Te Reo Māori - Tāhuhu (Year 1-2) 2020 (0.14MB)

Whare Oranga

pdf Rongoā 2020 (0.16MB)

pdf Kaitiakitanga Pūtaiao (Year 1-3) 2020 (0.17MB)

pdf Kawa Oranga (Year 1-3) 2020 (0.17MB)

pdf Toiora Whānau (Year 1-4) 2020 (0.17MB)

Whare Kōkiri

pdf Toi Whakarākai (Year 1-3) 2020 (0.18MB)

pdf Mātauranga Māori (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Mātauranga Māori - Tāhuhu (Year 1-2) 2020 (0.14MB)

pdf Whakahaere (Year 1-2) 2020 (0.15MB)

Whare Whakaakoranga

pdf Whakaakoranga Kōhungahunga (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Te Rangakura Kaiwhakaako - Tūwharetoa 2020 (0.13MB)

pdf Te Rangakura Kaiwhakaako - Ōtaki (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Te Rangakura Kaiwhakaako - Manukau (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Te Rangakura Kaiwhakaako - Te Tairāwhiti (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Whakaakoranga (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Whakaakoranga - Tāhuhu (Year 1-2) 2020 (0.15MB)

pdf Whakaakoranga Akorau 2020 (0.13MB)

pdf Ahunga Tikanga (Year 1-3) 2020 (0.15MB)

pdf Ahunga Tikanga - Poutāhū 2020 (0.13MB)

 

Programme Codes and Titles

For programme codes and titles see https://www.wananga.com/course-codes-and-titles.html.