Tāhuhu Reo Māori

Master of Te Reo Māori

He tohu paerua tēnei e pā ana ki te reo Māori, arā tōna ingoa ko te Tāhuhu Reo Māori.  E rua tau te roa.  He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna.  Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā.  Mā ēnei mahi e whakawhānui te kōrerotanga me te tuhinga o te ākonga.

He kaupapa rangahau tōmua tēnei mā te tauira e anga nui mai ana ki ōna.  Ā, me whai tohu paetahi, me ōrite rānei ngā pūkenga, ka mutu, me wairua rangahau, me mōhio ki te tuhi i te reo Māori, ā, me mātua mōhio ki te reo Māori.

Note: This course is taught in te reo Māori.

Tāhuhu Reo Māori

Master of Te Reo Māori

Code: TReo
Credits: 240
Duration:
 2 years
Level: NZQA Level 9
Delivery: Residential seminars, and self directed learning
Location: Ōtaki
Mode: Te reo Māori
Next Intake: Huringa 1 (March)
Entry Requirements: Minimum age of 17 years. Good capacity in te reo Māori as the course is total immersion. Support from a hapū/iwi to conduct research. Hold an undergraduate degree or have appropriate knowledge and experience to study at postgraduate level. Regular internet access, email address and computer, laptop, tablet or other suitable mobile device is required.
Tuition Fees: $7,154 (approximately)

Curriculum

Marautanga

 • Year One
  COURSE OF STUDY

  TREO401 Te Whakatupu i Te Reo I: Advanced Reo I
  TREO402 Te Tuhi Auaha i Te Reo: Creative Writing
  TREO403 Te Tātari i Te Reo: Literary Analysis
  TREO404 Te Reo Ōpaki: Everyday Situational Language
  TREO405 Kura Wānanga Reo I & II

  IWI AND HAPŪ

  TIH401 Ko Ngā Kaumātua: He Puna Kōrero
  TIH402 Ko Te Marae Me Ōna Āhuatanga: Ko Tōna Tōnuitanga
  TIH403 Ko Ngā Kōrero o Mua o Te Iwi: He Tātaritanga
  TIH404 Ko Te Hapū: Ko Wai Ahau, Nā Wai Ahau, Nō Whea Ahau

 • Year Two
  COURSE OF STUDY

  TREO501 Te Rangahau i Te Reo
  TREO502 Te Whakawhitiwhiti i Te Reo
  TREO503 Te Whakapūmau i Te Reo
  TREO504 Kura Wānanga Reo III & IV

  IWI AND HAPŪ

  TIH501 Ko Ngā Mōteatea o Te Iwi: He Taonga Whiwhia, He Taonga Rawea
  TIH502 Ko Te Reo o Te Hapū: He Arotake
  TIH503 Ko Ngā Oranga o Te Whānau/Hapū/Iwi: Whakapakarihia, Whakatupuria
  Choose one of the following Iwi & Hapū papers
  TIH504 Ko Ngā Taonga: Hei Hoa Mō Te Kōrero
  TIH505 Ko Te Kaimahi Toi o Te Hapū, o Te Iwi: Ko Mataora
  TIH506 Ko Ngā Hui Ki Runga Marae: He Tātaritanga

After Graduation

Ka puta te ihu

 • Pathway to teaching of te reo in wharekura, secondary school and tertiary institutions
 • Senior Māori language advisor
 • Project management of te reo and kaupapa Māori research and development
 • Māori language translator
 • Contributor to reo revitalisation
 • Senior cultural advisory roles in government or local authorities 
 • Policy analysis and advisory roles in Māori language and kaupapa Māori development