New Releases!

October 30, 2017

The Balance Destroyed

Ani Mikaere with images by Robyn Kahukiwa.

Screen Shot 2017-10-30 at 12.38.36 PM.png

The Balance Destroyed was first submitted as a Masters thesis in 1995; and published in 2003 by the International Research Institute for Māori and Indigenous Education as part of the Mana Wahine Monograph Series. This revised edition includes a new preface and is complemented by the artwork of Robyn Kahukiwa.
Released: 2017 
$50.00

Te Rito

Hēni Jacob.

Screen Shot 2017-10-30 at 12.38.51 PM.png

Koia tēnei, ko te turukitanga ki Mai i te Kākano.
Kei te mau tonu te wairua me te takoto o te pukapuka tuatahi, engari he kai anō kua kitea mō roto. Ko ētahi o ngā kaupapa matua e wherawherahia ana i konei, ko tā te tinana, tāna koha ki te reo, he kupu kare ā-roto, he kōrero mō te kai, he kupuāhua mō tā te karu e kite ai, tā te ringa e rongo ai, mō te wā e pāngia ai tētahi e te mate, he āhuatanga wetereo me ētahi atu ngarangara hei āwhina noa i te tupu, i te rere o te reo i ō tātou hapori kōrero Māori.
Tukua te reo kia whakaritorito, kia ingo anō ai te kakara o te kōrari ki te whenua!

Te Rito is the follow-up to Mai i te Kākano. It retains the flavour and format of the earlier book, but provides new content, including an extensive collection of expressions featuring the parts of the body, as well as sections on emotion words, food, sensory adjectives, illness, grammatical points and other words and phrases aimed at helping Māori speakers speak Māori in everyday life.
Released: 2017 
$50.00

How to Order

The preferred method for making book orders is by email: 

1.      tetakupusales@twor-otaki.ac.nz with your name, address, number of copies, name/s of the books you’d like to purchase and the name the invoice should be made out to, as well as a purchase order number, if relevant.
 
Alternatively you may like to: 

2.      Visit the Finance office at Te Wānanga o Raukawa and purchase over the counter, or
3.      Phone Accounts Receivable on 0800 WANANGA (926 2642) extension 750 to make your order.

Please note:  We are unable to accept payment by credit card at this time.

Postage and handling costs apply. 

Back to News Items
Latest News